Vitajte v TNT Innight

TNT Innight

Náhradné diely z rôznych oblastí sa líšia veľkosťou, hmotnosťou a hodnotou - ale jedno majú spoločné. Sú naliehavo potrebné v mieste použitia. TNT Innight ponúka vhodné sieťové použitie.
TNT Innight je sieťou nočného expresu spoločnosti TNT zameranou na časovo kritické dodávky v noci.
A to je mimoriadne: Zásielky sú vyzdvihované neskoro odpoludnia a dodané ešte tej noci. Vďaka tomu sú k dispozícii na ďalšie použitie skoro ráno.
Zásielky sa dodávajú na individuálne dohodnuté miesta. Tými môžu byť napríklad: kufor servisného technika alebo zabezpečený sklad miestneho strediska distribúcie náhradných dielcov, ku ktorým získajú pracovníci TNT Innight prístup.

Skupina TNT Innight zamestnáva viac než 1 300 zamestnancov vo svojich pobočkách v jednotlivých krajinách - v Nemecku, Rakúsku, štátoch Beneluxu, Dánsku, Švajčiarsku, Maďarsku, Slovenskej a Českej republike.
 
Odvetvové zameranie
ImageVďaka dlhoročnej spolupráci s našimi zákazníkmi a vďaka potrebným znalostiam, napríklad v oblasti dodávok náhradných dielov, ponúka spoločnosť TNT Innight riešenia dopravy, ktoré sa orientujú podľa typických potrieb zákazníkov. Napríklad v priemyselných odvetviach
  • automobilového priemyslu
  • vyspelých technológií
  • strojárenstva
  • prírodných vied
  • poľnohospodárskej techniky

disponuje spoločnosť TNT Innight vynikajúcimi skúsenosťami a solídnymi poznatkami o požiadavkách zákazníkov. Špecialisti spoločnosti TNT Innight myslia na budúcnosť a vyvíjajú stále nové riešenia optimalizované pre jednotlivé odvetvia.

 
Riadenie kvality v TNT Innight
Nič nie je také dobré, aby to nemohlo byť ešte lepšie. Spoločnosť TNT Innight si zakladá na priebežnom zlepšovaní ponúkaných kvalít. Preto sa každoročne spracovávajú a realizujú plány kvality, v ktorých sú stanovené ciele zlepšovania kvality a zlepšovania spokojnosti zákazníkov.
 
Sledovanie balíkov

Pokiaľ chcete vyhľadať informácie o balíku, vložte čiarový kód balíku.
 

Právní omezení

Informace na tomto webovém sídle jsou vlastnictvím společnosti TNT N.V. a/nebo jedné nebo více jejích dceřinných společností. Všechna duševní práva obsažená na tomto webovém sídle jsou a zůstanou vlastnitvím společnosti TNT N.V. a/nebo jedné nebo více jejích dceřinných společností.